Inbound-markkinoinnin B2B-kaava

Inbound-markkinoinnin B2B-kaava

 

Yrityksen inbound-markkinointia ei kannata ulkoistaa kokonaan – etenkään, jos edustat vientiyritystä. B2B-yrityksen inbound-markkinoinnin suunnittelussa yrityksen myyjien panos on erittäin arvokas.

 

Jos ibound-markkinointia suunnitellaan pääosin digisisältöjen analyysin ja markkinoinnin ammattilaisten voimin, suunnittelu perustuu nykyiseen sisältöön ja ostokäyttäytymiseen, käytännössä historiaan. Myyntinne ammattilaiset  osaavat sen sijaan kertoa uutta asiakkaiden näkymistä ja hankintaketjusta. Siksi heitä tarvitaan inbound-ratkaisun suunnittelussa ja kehityksessä. Ainakin silloin, kun halutaan selvää muutosta nykytilaan.

Ehdottamasti kannattaa kuulla myös jälleenmyyjiä ja itse asiakkaita, jotka voi samalla osallistaa sisältöjen kehitykseen. Näin ei investoida teoriassa hyvään, mutta todellisuudessa tehottomaan sisältöön.

Inbound-markkinoinnin suunnittelussa voi hyödyntää myynnin prospektoinnin metodeja. On tunnistettava paitsi kohderyhmät, myös mistä asioista ja missä vaiheessa prosessejaan asiakkaat tarvitsevat tietoa ratkaisuksi tarpeeseensa. Lisäksi on tunnistettava, mistä kanavista ja milloin he sitä etsivät.

Liidien laatu = myyjien motivaatio

Sisällön laatu on kriittinen tekijä. Asiakkaat jättävät yhteystietonsa yritykselle tietoisina siitä, että heitä tullaan lähestymään yrityksen markkinoinnin tai suoraan myynnin toimesta. Tiedolle on oltava todellinen tarve, ja sen on oltava hyvin esitettyä.

Vientimarkkinoinnissa samat sisällöt ja argumentit eivät ole kiinnostavia kaikilla maantieteellisillä alueilla. Eroavuuksia on myös ostokäyttäytymisessä. Suomenkielisten verkkosivujen kääntäminen suoraan toiselle kielelle on yleisin ratkaisu kansainvälisten kontaktien tavoittelemiseen, mutta riittää nykyisessä kilpailussa harvoin pitkälle. Aina ei kuitenkaan tarvita suurta investointia.

Pääkysymys on, mitä sisältöä tulee julkaista ja miten, jotta oikeat ostajaehdokkaat saadaan aktivoitua? Jo yrityksen myyjien työmotivaation takia kannattaa keskittyä tavoittelemaan kaikkein potentiaalisimpia ostajia, ei keräämään maksimimäärää yhteystietoja. Siksi myös “liidien lämmittämisessä” viestinnän avulla on järkeä, jos kontakti ei heti pyydä yhteydenottoa. Kun myynnille ohjataan vain liidit, jotka ovat ilmaisseet aidon kiinnostuksensa, inbound-myyntisuppilosta muodostuu toimiva myyjien työkalu.

Tärkeintä on, että tiedetään miksi sisältö tehdään. Julkaisutapa, kanavat ja toiminnallisuudet on järkevä ratkaista vasta, kun pohjatyö on ensin tehty ja tiedetään, mikä toimii.

Panos-tuotos helposti todennettavissa

Selkeä suunnitelma tavoitteineen ja mittareineen auttaa järkevään lopputulokseen. Tärkeä osa sisältötyötä löydettävyys: asiakkaan on löydettävä yrityksen tarjonta etsiessään tietoa Googlesta tai sosiaalisesta mediasta.

Inbound-sisältöjen konversio ja panos-tuotos -suhde ovat muuhun viestintään verrattuna helposti mitattavissa. Kontakteja tulee tai ei. Sen jälkeen kyse on niiden määrästä, laadusta ja realisoitumisesta myynniksi, jotka nekin ovat mitattavissa.

Tilastojen katselun lisäksi on tärkeää arvioida onnistumista ja tehdä kaunistelemattomia päätelmiä, jotta tuloksia voidaan parantaa.

Meillä on 20 vuoden kokemus kysyntää tuovista verkkosisällöistä ja vahva halu auttaa hyviä suomalaisia yrityksiä. Kysy konkarilta lisää!

Mikä inbound-markkinointi?
Inbound-markkinointi tarkoittaa verkkosisältöjä ja sähköistä viestintää, joilla pyritään siihen, että mahdollisesti ostohaluiset asiakkaat (liidit) ilmoittavat itse suostumuksensa markkinointiin sekä yhteystietonsa tai suoran ostokiinnostuksensa yritykselle. Verkossa näkyviä välineitä ovat mm. lomakkeet, jotka täyttämällä voi tilata esimerkiksi uutiskirjeen tai ladata oppaan, whitepaperin, e-kirjan tai podcastin. Asiaan liittyvät tiiviisti markkinoinnin automaatio ja Google-optimointi (SEO). Teksti käsittelee B2B-yrityksen inbound-markkinoinnin suunnittelua. Takaisin alkuun.

Lähetä viesti - vastaamme nopeasti

9 + 4 =

Soita 050 512 2009 

Lepomäenkuja 1 b
33450 Siivikkala (Tampere)

Y-tunnus 2775770-8

Nopea tiedotuspalvelu luotettavalta kumppanilta.