Innovaatioseteli-paketit:

Viestintä ja joukkorahoitus

Nyt ei katsella PowerPoint-esityksiä. Paketit muokataan todellisen tarpeenne mukaan.

Viestintäsparraus-paketissa palvelu voidaan myös tuotteistaa myyntikuntoon osallistavilla menetelmillä.

Joukkorahoitus-paketti antaa tietoa ja valmiudet rahoituskampanjaan.

Nämä palvelut voi maksaa Tekesin tai Tredean innovaatiosetelillä. Viestintäsparraus-palvelussa hiotaan uutta toimintaa tai palvelua myyntivalmiuteen viestinnän ja markkinoinnin näkökulmista. Käytämme tuotteistuksessa uusia, osallistavia menetelmiä.
Lisäksi käsitellään ja terävöitetään konkretian kautta yrityksen viestintästrategia ja viestinnän taktinen toimintasuunnitelma aineistoineen.

Joukkorahoitus-paketeissa käydään läpi rahoitusmuodot ja tarkastellaan kv-katsauksen lisäksi vahvasti kasvavan suomalaisen markkinan ajankohtaisia muutoksia (mm. uusi laki, Nordean tulo kentälle). Laajempi joukkorahoituspaketti luo monien esimerkkien avulla valmiuksia yrityksen oman joukkorahoitus-kampanjan aloittamiseen.

Yritykselle tärkeimmät aiheet priorisoidaan. Lopputuloksena saavutetaan konkreettinen menettely ja jalostetaan tärkeimpiä sisältöjä yritykselle.  Tarkemmat tiedot paketeista (1-3) on kerrottu seuraavan kappaleen jälkeen.

Innovaatiosetelin hakeminen helppoa – kysy lisää

Soita Sami Huhtalalle (kuvassa): 050 512 2009 tai lähetä viesti. Saat apua innovaatiosetelin hakemisessa. LIsätietoa setelin myöntämisestä: Tredean pääkriteerit ja Tekesin lähtökohdat.

Sami Huhtala vastaa myös opastuksista. Hän on toiminut itse pk-yrittäjänä viestintä- ja ict-aloilla jo yli 20 vuotta, joten yrittäjän asemaan ei tarvitse erikseen asettua. Paketit:

1. Viestintäsparraus: tuotekehityksestä kaupallistamiseen (5000 euroa + alv 24 %)

 Palvelupaketti sisältää konsultointia ja sisältötukea 6,5 pvää*. Se soveltuu:

– Tuotteistustaan kehittävälle yritykselle tuotteen julkaisuvalmiuden saavuttamiseen sekä viestintä- ja lanseerausvalmiuden luontiin.
– Nuorelle yritykselle liiketoiminnan ja tuotteistuksen parantamiseen tai rahoitushaun edistämiseen viestinnän avulla. Palvelu voi tukea myös yritysryhmähanketta.

PEREHTYMINEN JA TARPEEN TARKENNUS (1/2-1 PVÄÄ)

Hankkeeseenne tutustuminen ja tärkeimpien kehityskohteiden tunnistaminen. Aikataulutus ja sisältö tarkennetaan käymällä yhdessä läpi seuraavat  aiheet (1-3). Niistä priorisoidaan aiheet, jotka ovat yritykselle tässä vaiheessa kaikkein tärkeimpiä, jotta saavutetaan konkreettisia lopputuloksia aikaresurssin puitteissa.

TUOTTEISTUS: MARKKINOINNIN JA VIESTINNÄN SPARRAUS

– Tuotteen kilpailuedut ja ainutlaatuisuus
– Yrityksen arvot: tuotteen/palvelun identiteetti
– Segmentointi: tuotteistus tarkoille kohderyhmille viestinnän keinoin

Tuemme yritystä myös tuotteistusaineiston, esim. tuote/palvelukuvauksen jalostuksessa. Tarvittaessa voidaan tehdä tuotteistusta tukevaa tiedon hankintaa tai esim. kevyt kohderyhmätestaus.

VIESTINTÄSTRATEGIA: VIESTINNÄN TAVOITE JA YDINSISÄLTÖ

– Identiteetti ja arvot uuden palvelun/tuotteen viestinnän pohjana
– Ydinviesti (strateginen perusviesti)
– Periaatteet: mm. rohkeuden, ymmärrettävyyden, empatian ja vastuullisuuden merkitys skenaarioiden kautta käsiteltynä
– Mitattavat päätavoitteet liiketoimintastrategiasta johdettuina (sis. kohderyhmäkäsittely)
– Vaikutusten mittarit ja arviointi
– Menettelytavat: nopea reagointi, vastuut, resursointi

VIESTINNÄN TAKTINEN TOIMINTASUUNNITELMA

– Lanseeraus viestinnän keinoin
– Painotukset ja kanavat: omat mediat, ansaittu media, ostettu media
– Hankkeen/tuotteen kiinnostavuuden ja julkisuusarvon kasvattaminen (toimitukselliset mediat ja some)
– Yhteiskunnallisen viitekehyksen mahdollinen käyttö
– Suora viestintä eri sidosryhmille (asiakkaat, kumppanit, työyhteisö, muut yhteisöt)
– Kysynnän tuottaminen: orgaaninen verkkolöydettävyys, sisällöntuotanto, inbound-markkinointi
Toimintasuunnitelma: pois staattisuudesta, siirtymä dynaamiseen viestintäkehitykseen

LOPPUTULOS

Yritykselle luodaan tärkeimmäksi tärkeimmästä aiheesta konkreettinen väline. Esimerkit:
Painotus tuotteistuksessa: tuotteistus on terävöitynyt, palvelukuvaukset valmistuneet
Painotus viestintästrategiassa: viestinnän strategiaperusta on selkeytynyt, ydinviesti ja mitattavat tavoitteet luotu
Painotus taktisessa suunnittelussa:  luodaan uusi toimintamalli ja aineistoa

* Palvelun valmistumisaika 2-3 viikkoa
Tuotantoajasta (6,5 päivää) 1-3 päivää yrityksessä (jos mahdollista), 1-3 päivää workshop-tilassa ja 2-3 päivää käsittelyjen välissä keskeistä taustatietoa ja yritystä eteenpäin vievää aineistoa yritykselle tuottaen (esim. selvitystyö, sidosryhmähaastattelut, kevyt palvelun viestintäkonseptin testaus, luonnos).
Aikataulu tarkentuu vaiheessa 1. Yhteinen loppukäsittely ½ pvää. Konsulttina voi toimia Sami Huhtalan lisäksi valitun erikoisalueen asiantuntija aiheesta ja käsittelyn syvennystarpeesta riippuen.

2. Joukkorahoitus: yrityksen tutustumispaketti (1000 euroa + alv 24 % / 1 pvä)

 Päivän aiheet:

– Joukkorahoitus: yleistieto eri joukkorahoituksen muodoista yrityksen näkökulmasta
– Kv-katsaus ja Suomen kasvavat joukkorahoitusmarkkinat, uusi laki, uudet tulokkaat
– Keskitytään pääomajoukkorahoitukseen, jossa sijoittaja merkitsee yrityksen osakkeita (osakeanti)
– Mitä yritykseltä vaaditaan joukkorahoituskampanjan aloittamiseen?
– Liikeidean, tarinan ja markkinoinnin ratkaiseva merkitys esimerkkien kera.

Osallistujamäärä 1-8 henkilöä.

3. Joukkorahoituksen valmistelupaketti (4000 euroa + alv 24 % / 5 pvää)

Paketti soveltuu kahteen eri lähtökohtaan:

– Yritys haluaa lisätä valmiuttaan joukkorahoituksen hyödyntämiseen
– Yritys suunnittelee aloittavansa joukkorahoituskampanjan lähitulevaisuudessa.

Palvelun tarkoitus on auttaa yritystä mahdollisimman konkreettisesti sen perehtymis- ja valmistelutarpeissa. Seuraavien aiheiden painotusta voidaan muuntaa (tutustumisvaiheen jälkeen) yrityksen tarpeen mukaan:

– Yritykseenne tai hankkeeseenne tutustuminen
– Hankkeen arviointi ja kehitysmahdollisuudet joukkorahoituskohteena
– Soveltuvuus eri joukkorahoituspalveluiden konsepteihin, käsitellään myös esimerkkejä hankkeen tyyppisistä jo yritysten kampanjoista
– Hankkeelle potentiaalisimmat joukkorahoituspalvelut ja -alustat
– Valitaan 1-3 hankkeelle sopivinta joukkorahoituspalvelua, joihin keskitytään (suomalaiset tai kv-palvelut)
– Joukkorahoituskampanjan avainsisältöjen käsittely ja jalostus
– Rahoituskampanjan markkinoinnin luova ideointi ja toimenpiteiden suunnittelu.

Lisäksi em. aikamäärän puitteissa voidaan tehdä yrityksen tarpeesta riippuen:
– hankeidean/aineiston työstöä tai
– kampanjan aloittamiseen tähtääviä toimia, esim. alkuneuvottelu joukkorahoituspalvelun edustajan kanssa tai
– kampanjan saattamista aloitusvalmiiksi muilta osin.

Osa valmistelusta yrityksessä (jos mahdollista), osa workshop-tilassa. Lähtökohtaisesti 4/5 pvää on yhteistä valmistelua, 1 pvä taustatyötä yrityksen tueksi. Tarkempi rytmitys ja aikataulu sovitaan yhdessä yrityksen kanssa.

LISÄTIETOA:

Soita 050 512 2009 (Sami) tai lähetä viesti.
Blogissani 4.11. katsaus yritysten joukkorahoitukseen Suomessa.
Tulostien tarina, muut palvelut, arvot ja Sami Huhtalan työhistoria.

posti(a)tulostie.fi

+358 50 512 2009

Siivikkala (Tampere)

Ota yhteyttä! Saat selvän vastauksen.

15 + 13 =