Teollisuusyritys, jolla on olemassaolon tarkoitus

Teollisuusyritys, jolla on olemassaolon tarkoitus

Suomen johtava ympäristökalusteiden valmistaja, yli 30 maahan tuotteitaan vienyt Lehtovuori Oy näytti hiljattain esimerkkiä siitä, kuinka sukupolvenvaihdoksella haetaan rohkeasti uutta nostetta vientiin.

Jos et vielä tiennyt Lehtovuori Oy:stä, tunnistat todennäköisesti roska-astioiden tyyli-ikoni Cityn, jota näkyy kotimaan lisäksi mm. lukuisilla kansainvälisillä lentokentillä.

Lehtovuoren City on roska-astioiden tyyli-ikoni.

Nykyään Lehtovuori on lisännyt metallin ja designin yhdistelmään IoT:n, jonka avulla yhtiön uusi älyroskis vähentää jätteiden kuljetuskustannuksia huimat 80 prosenttia nykyisestä.

Yhtiö teki taannoin rohkean sukupolvenvaihdoksen, jonka tiedotuspalvelumme julkisti medioille. Pitkään yhtiötä johtanut yrittäjä Yrjö Ojanen siirtyi tuotekehityksen ja hallitustyön pariin. Toimitusjohtajaksi nousi Ojasen poika, kauppatieteen kandidaatti Eero Ojanen, 26.

Sukupolvi vaihtui, tarkoitus säilyi.

Kauppalehden 17.8. julkaistu artikkeli avaa Lehtovuoren toimintaa talouden ja liiketoiminnan näkökulmista. Tämän tarinan ytimenä ovat yhtiön mielenkiintoiset taustat, joihin olen saanut tutustua viimeisen vuoden aikana.

Purpose driven business ja Lehtovuori Oy

Lehtovuori Oy ei ole seurannut globaalisti nousussa olevaa purpose driven -trendiä. Yhtiö on toiminut johtonsa näkemysten mukaan, omalla toimintafilosofiallaan, jossa on kuitenkin selvät yhteneväisyydet trendiin.

Purpose driven -ajattelussa on kyse yrityksen olemassaolon perussyystä tai tekemisen tarkoituksesta – ja siitä, että raha ei ole suurin eteenpäin piiskaava voima.

Merkittävin motivaattori on halu tehdä työtä, joka tuottaa aiempaa parempia ja kestävämpiä ratkaisuja. Niiden myötä purpose driven -yritykset ratkaisevat yhteisiä ongelmiamme. Tämä ongelmanratkaisu on myös iso osa koko toiminnan perussyytä.

On tietenkin selvää, että myös purpose driven -yrittäjille kyse on myös toimeentulosta. Yritystoiminta yhdistää ansainnan ja yhteisten ongelmien ratkomisen.

Purpose driven business -ajattelulla, sillä onko toiminnassa syvempää tarkoitusta vai ei, alkaa olla myös käytännön merkitystä yrityksille. Yksi vaikutus näkyy rekrytoinnissa. Monien tutkimusten mukaan valtaosa milleniaali-ikäisistä työnhakijoista haluaa työpaikakseen yrityksen, jonka toiminnasta on hyötyä myös muille kuin sen omistajille.

Toinen vaikutus näkyy myynnissä. Me yritysten asiakkaat valitsemme yhä useammin tuotteita ja palveluja, joiden tarjoaja edustaa meihin kaikkiin vaikuttavien ongelmien ratkaisua, ei niiden lisäämistä.

Kun hyvistä teoista tuli taloudellisesti kannattavia

Edellä mainittuja ryhmiä seuraavat myös entistä useammat sijoittajat, jotka ohjaavat investointiaan ns. vastuullisiin yhtiöihin. Monet purpose driven -yritykset ovat alkaneet tuottaa verrokkejaan paremmin taloudellisesti.

Purpose driven -ajattelussa on tosin selvä ero perinteiseen vastuullisuus-ajatteluun. Kyse ei ole siitä, että tehdään vastuullisesti sitä mitä tehdään. Kyse on siitä, mitä tehdään ja miksi.

Ratkaistavia ongelmia riittää  jokaiselle yritykselle. Ne voivat liittyä suuriin globaaleihin kysymyksiin, esimerkiksi ilmastoon, ympäristöön tai ruoan ja veden riittävyyteen yhtä hyvin kuin valtakunnallisiin huolenaiheisiin kuten turvallisuuteen, työttömyyteen, nuorten syrjäytymiseen tai kotouttamisen haasteisiin. Myös paikallisilla ja toimialakohtaisilla ongelmilla on usein liitännäisvaikutuksia.

Tunnetuin esimerkki purpose driven -yhtiöstä on Tesla. Syy mielikuvaan on Elon Musk, joka haluaa pysäyttää ilmastonmuutoksen ja nyt myös taistelurobotit.

Visio Suomen konseptista

Kuten trendeissä aina, myös purpose drivenissä liikkuu enemmän sanoja kuin tekoja. Moni valveutunut kansainvälinen yhtiö on julkaissut vision ja mission seuraksi purpose statementin. Jos tarkoitus on raaputettu esiin jälkikäteen, jalkautuminen käytännön teoiksi on takuuvarmasti vaikeaa. Ja vain teoilla on merkitystä tässä lajissa.

Lehtovuori Oy:n toiminta kuuluu tekojen kategoriaan. Yhtiön tuotteet perustuvat laatuun eli siihen, että kun tuote tehdään, se tehdään hyvin ja se kestää pitkään.

Yhtiön taustalla vaikuttava vahva filosofia kirkastui allekirjoittaneelle jo vuosi sitten, ensimmäisessä keskustelussa Yrjö Ojasen kanssa. Se ilmeni Ojasen vahvana huolena Suomen ja maailman tilasta. Aihe tuntui painavan yrittäjää liiketoiminta-huolia enemmän.

Keskustelimme globaaleista ongelmista ja Suomen tilasta, julkisen koneiston hitaudesta reagoida sosiaalisiin ja ympäristöongelmiin, vaikeiden päätösten väistämisestä ja yritysten merkityksestä ratkaisuissa. Toisin kuin julkinen sektori, yritykset ovat tottuneet riskeihin ja nopeisiin ratkaisuihin, joita ilman liiketoimintakaan ei usein olisi mahdollista.

Selkeimmin mieleeni jäi Yrjö Ojasen vahva kiteytys yksinkertaisesta tosiasiasta, jota tahdomme väistää. Ongelmista puhuttaessa jokaisen, jolla on valta tehdä valintoja, on katsottava peiliin.

Meillä on myös vastuu ratkaisuista. Suurella osalla ihmisistä ei ole mahdollisuutta tehdä valintoja saati laajasti vaikuttavia päätöksiä. Ojasen näkemyksen mukaan jokainen valinta on tärkeä.

Keskustelu eteni kotimaahan. Totesimme itsestäänselvyyden – me suomalaisetkin rasitamme ympäristöämme yhä liikaa. Lehtovuoren edustaman cleantec-alan kehitys ja mm. uudistuvien energialähteiden osuuden lisääntyminen ovat hyviä signaaleja, mutta Ojanen kaipasi yhden toimialan tuotteita ja teknologioita laajempaa kokonaisratkaisua – Suomen konseptia.

– Jos Suomen puhdistamiseen tartuttaisiin tosissaan, kaikki voitaisiin ottaa mukaan työhön ja nuortenkin syrjäytymistä estää. Edellytys on, että olisi rohkeutta ajatella ja tehdä asioita uudella tavalla. Samalla syntyisi laaja suomalainen vientikonsepti.

Konkretiaa – jätekuljetuksia 80 prosenttia nykyistä vähemmän

IoT on tuonut lisää mahdollisuuksia. Lehtovuoren tulevaan kärkituotteeseen, CitySolar-jäteastiaan integroidut anturit net-yhteyksineen ja sovelluksineen toimivat käytännön esimerkkinä ongelmien ratkaisuista.

CitySolar on roskansa aurinkovoimalla puristava ja jätehuoltoon täyttymisestään ilmoittava jäteastia. Toiminnot minimoivat kuljetuskustannukset ja samalla kuljetuspäästöt. Neljä viidestä jätekuljetuksesta voidaan jättää tekemättä. Käyttäjän etu on, että älyroskiksessa on aina tilaa.

Tuote ei ole maailman ensimmäinen laatuaan, mutta Lehtovuori on eturivissä ja yhdistää käytännöllisyyden teknologiaan. CitySolarissa IoT on integroitu jätehuollon yleisimpään, helposti tyhjennettävään 240 litran astiaan, joka on myös kaikille omakotiasujille tuttu.

CitySolar puhdistaa katuja ja ilmaa.

Ratkaisu kaupunkipyöräilyn lisäämiseksi

Lehtovuorelta on tulossa myös toinen mielenkiintoinen uutuus, joka voisi lisätä polkupyöräilyä selvästi. BikeBox-nimellä kulkeva ratkaisu on siirrettävä polkupyörien älytalli, joka voidaan sijoittaa liikenteen solmukohtiin.

BikeBox on polkupyörätalli, jonka lukot avautuvat älypuhelimella.

Tässäkin ratkotaan yhteistä ongelmaa. Pyöräilyn lisääminen on kirjattu jopa hallitusohjelmaan tärkeänä keinona vähentää päästöjä ja kohentaa kansanterveyttä eli jokaisen satulaan kykenevän omaa hyvinvointia.

Pyöräilyä vähentää nykyään selvästi se, että harva meistä uskaltaa jättää polkupyöräänsä esimerkiksi bussipysäkille, juna-asemalle tai kaupungin keskustaan hetkeä pidemmäksi ajaksi. Pelko varastamisesta on suuri ja realistinen, oli varusteena järeä lukko tai ei.

Jos BikeBoxit laajentuisivat kaupunkeihin, pyöräilijät voisivat varata oman tallipaikkansa älypuhelimellaan jo matkalle lähtiessään ja jättää pyörän haluamakseen ajaksi säilytykseen vilkkaaseenkin keskukseen. Myös BikeBox-tallin lukko avautuu ja sulkeutuu pyöräilijän omalla älypuhelimella.

Yksi Lehtovuoren tuotteiden menestystekijä on aina ollut muotoilu. Yrjö Ojasen muotoilunälkä ilmeni myös BikeBoxin suunnitteluvaiheessa.

– Vaikka tätä yrittäisi piirtää miten päin vain, lopputulos on laatikko, ei voi mitään. Muu muoto ei toimi (kun tarpeena on mahduttaa mahdollisimman monta säilytyspaikkaa järkevästi parkkiruutuun sijoitettavaan tilaan), itsekin sähköpyöräilevä Ojanen harmitteli viime kevättalvella.

Onnistuneen sukupolvenvaihdoksen resepti

Työrauha on perheyhtiön sukupolvenvaihdoksessa oleellinen sana etenkin, kun puhutaan isän ja pojan suhteesta. Se ei toteudu aina käytäntöön saakka varsinkaan, jos uusi veturi on kovin nuori.

Lehtovuori Oy:ssä lähtökohta on hyvä. Asiat on sovittu selkeiksi. Toimitusjohtaja saa johtamiseensa täyden rauhan, mutta aina tarvitessaan taustatukea hallituksen konkareilta.
Tärkeä edellytys sekä työrauhalle että innovoinnin jatkumiselle on se, että johtamisesta luopuva insinööritaustainen Yrjö Ojanen pääsee vihdoin keskittymään itseään eniten motivoivaan toiminnan osaan, tuotekehitykseen. Kun työstä riisuttiin rasittaviksi käyneet elementit, vanhan toimitusjohtajan energiatason nousu kirjaimellisesti näkyi.

Yhtälö vaikuttaa optimaaliselta. Sekä isä että poika voivat viedä Lehtovuori Oy:tä eteenpäin itseään eniten innostavissa töissä.

Roppakaupalla kansainvälisyyttä pk-yritykseksi
Entä Eero Ojasen ikä? Joku saattaa pitää 26-vuotiasta toimitusjohtajaksi nuorena, mutta ikä ei kerro mitään valmiuksista. Niitä riittää yllättävän paljon.

Gradua vaille valmiit kauppatieteen opinnot ovat vieneet Eero Ojasen Suomen lisäksi Yhdysvaltoihin ja Hongkongiin opiskelemaan. Samalla Lehtovuori Oy:lle tärkeä vientimaailma on avautunut.

Uusi toimitusjohtaja, joka liittyy myös yhtiön omistajiin, tuntee työjaksojenkin kautta Lehtovuoren läpikotaisin, mutta on työskennellyt myös yhtiön ulkopuolella, rahoitusalalla ja liikkeenjohdon konsulttina. Lisäksi Lehtovuori oli Eero Ojaselle tarkoin harkittu valinta. Monta muutakin tietä oli avoinna.

Eero Ojanen ajaa vahvasti Lehtovuoren kansainvälistymistä ja toivoo, että Lehtovuorella on muutaman vuoden päästä kansainvälisten markkinoiden parhaat uuden sukupolven tuotteet, jotka auttavat yritystä kasvamaan kaksinkertaiseksi nykyiseen verrattuna.

– Lähtökohta on hyvä. Kun designroskiksemme kelpaa jo nyt maailman toiselle puolelle, se kertoo meidän osaamisestamme jotakin, hän sanoo.

Lehtovuoren tuotekontteja on tänä vuonna lähtenyt perinteisten vientimaiden lisäksi mm. Pakistaniin, Kazakstaniin ja Uuteen Seelantiin. Aika hyvin suomalaiselta, konepajapohjaiselta 40 hengen pk-yritykseltä.

Sami Huhtala

”Tulostie sai kasvojentunnistus-teknologiallemme odotuksiamme suuremman medianäkyvyyden, joka lisäsi kysyntäämme selvästi. Arvostamme sitä, että asiaamme keskitytään kunnolla. Yhteistyö toimii hyvin ja on laajenemassa.”

Santtu Harjuhaahto, toimitusjohtaja
Caracom Group Oy

”Tulostien sisällöntuottaja-palvelu on parantanut sisältöjemme laatua ja lisännyt uusien IoT-tuotteidemme medianäkyvyyttä merkittävästi. Työt hoituvat nopeasti, ja laatu pysyy korkeana. Olemme erittäin tyytyväisiä.”

Eero Ojanen, toimitusjohtaja
Lehtovuori Oy

”Olemme saaneet hyviä tuloksia meille merkittävissä medioissa niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin.  Tulostien Sami on aidosti innostunut, kiinnostunut, tavoitteellinen ja säntillinen. En voi muuta kuin suositella!”

Johanna Kyllönen, markkinointipäällikkö
Katepal Oy

”On hienoa, että asioihimme keskitytään kunnolla. Työt sujuvat nopeasti ja kustannustehokkaasti.”

Toni Luopajärvi, toimitusjohtaja
Wiiste Oy

”Kaikki tarvitsemamme ratkaisut. Vihdoinkin tekijät, jotka keskittyvät asiaamme kunnolla. Nopeutta, luotettavuutta ja näkyvyyttä enemmän kuin viimeisen 10 vuoden aikana yhteensä.”

Reijo Hult, toimitusjohtaja
Lingoneer Oy

”Supersuoritus medianäkyvyyden hankinnassa.”

Matti Väänänen, toimitusjohtaja
Bonne Juomat Oy