Tukea uuden palveluidean tuotteistamiseen

Tukea uuden palveluidean tuotteistamiseen

Otimme vuonna 2017 käyttöön LEAPS-projektin tuloksena syntyneitä menetelmiä, sillä niiden avulla saadaan todellisilta asiakkailta ja henkilöstöltä tehokkaasti priorisoitu palaute heti tuotteistuksen alusta alkaen. Näin tuotteesta tulee sellainen, jonka kohderyhmät tarvitsevat.

Menetelmät sovitetaan tarpeen ja projektin mukaisiksi. Niistä on hyötyä jokaisessa palvelun tuotteistusprojektissa.

LEAPS-menetelmät syntyivät vuosina 2014-2015 Aalto-yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteisessä projektissa, joissa niitä pilotoitiin ja työstettiin yhdessä yritysten kanssa. Niitä on sittemmin täydennetty.

Näkökulmastani menetelmät toivat todella tervetulleita, konkreettisia käytännön työkaluja palvelujen tuotteistamiseen, joka on aiemmin liian usein tehty vain pienen piirin työnä oletuksiin pohjautuen, irrallaan todellisista palvelun käyttäjistä.

Oleellista on, että palvelun todellisten, tulevien käyttäjien kokemukset ja palaute saadaan selkeästi priorisoituna tuotteistamisen työkaluksi.

Toimiva palvelu syntyy vuorovaikutuksessa – myös etänä

Aalto yliopiston johdannosta:

” Tuotteistaminen on ihmisten ajattelutapojen ja toiminnan muuttamista. Sitä ei voi täysin ulkoistaa tai eristää niistä ihmisistä, jotka ovat muutoksen kohteena – asiakkaista ja työntekijöistä. ”

Menetelmissä on kyse tiedon keräämisestä ja avoimesta tiedon ja kokemusten vaihdosta, monessa tapauksessa  hyvin valmistelluista sekä fasilitoiduista työpajoista. Oleellista on, että kohderyhmät osallistetaan alusta asti – ei vain loppuvaiheessa valmiiden mallien lopputestaukseen ja hienosäätöön.

Harva meistä rakastaa työpajoja, mutta kaikki rakastavat parasta mahdollista palvelua, joka on onnistuessaan myös kilpailuetu yritykselle.

Miten työpaja järjestetään etänä? Soveltamalla. Jopa tehokkaammin kuin kasvokkain.

Tarina on loistava tuotteistustyökalu

Menetelmissä käytetään mm. tarinaa ja visualisointia apuna. Menetelmien periaatteita olivat vuorovaikutus, refleksiivisyys, tarinallisuus ja visuaalisuus.

Tarinan ottaminen ja jalostaminen tuotteistuksen työkaluksi oli LEAPS-työryhmältä loistava oivallus. Tarinathan kertovat, mitä on tapahtunut (ja mitä sen jälkeen), kuka on tehnyt ja mikä on ollut seuraus – ne soveltuvat palveluprosessin kuvaukseen täydellisesti.

Kyse on samankaltaisista tarinoista, joita kerromme toisillemme joka päivä – kuvauksia päivän tapahtumista ja kokemuksista. Tarinat kerrotaan kuten jokainen meistä niitä kertoo arjessa. Nyt niitä vain käytetään aitojen tai kuviteltujen palvelukokemusten kuvaajina.

Visuaalisuus taas auttaa hahmottamaan mm. vaihtoehtoja erilaisista konseptivaihtoehdoista.

Monia menetelmistä on käytetty organisaatioissa, mutta käyttö tuotteistamiseen on uutta. Niiden lopputuloksena aihiosta saadaan todellisuudessa toimiva palvelu.

Olemme käyttäneet hyvin tuloksin suurta osaa LEAPS-projektin työkaluista. Jos olet kiinnostunut lukemaan menetelmistä enemmän, voit ladata palvelun tuotteistamisen käsikirjan Aalto-yliopiston sivuilta.

Jos tarvitse apua palvelun tuotteistukseen, kysy lisää!

Sami Huhtala
Puh. 050 512 2009

”Tulostie sai kasvojentunnistus-teknologiallemme odotuksiamme suuremman medianäkyvyyden, joka lisäsi kysyntäämme selvästi. Arvostamme sitä, että asiaamme keskitytään kunnolla. Yhteistyö toimii hyvin ja on laajenemassa.”

Santtu Harjuhaahto, toimitusjohtaja
Caracom Group Oy

”Tulostien sisällöntuottaja-palvelu on parantanut sisältöjemme laatua ja lisännyt uusien IoT-tuotteidemme medianäkyvyyttä merkittävästi. Työt hoituvat nopeasti, ja laatu pysyy korkeana. Olemme erittäin tyytyväisiä.”

Eero Ojanen, toimitusjohtaja
Lehtovuori Oy

”Olemme saaneet hyviä tuloksia meille merkittävissä medioissa niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin.  Tulostien Sami on aidosti innostunut, kiinnostunut, tavoitteellinen ja säntillinen. En voi muuta kuin suositella!”

Johanna Kyllönen, markkinointipäällikkö
Katepal Oy

”On hienoa, että asioihimme keskitytään kunnolla. Työt sujuvat nopeasti ja kustannustehokkaasti.”

Toni Luopajärvi, toimitusjohtaja
Wiiste Oy

”Kaikki tarvitsemamme ratkaisut. Vihdoinkin tekijät, jotka keskittyvät asiaamme kunnolla. Nopeutta, luotettavuutta ja näkyvyyttä enemmän kuin viimeisen 10 vuoden aikana yhteensä.”

Reijo Hult, toimitusjohtaja
Lingoneer Oy

”Supersuoritus medianäkyvyyden hankinnassa.”

Matti Väänänen, toimitusjohtaja
Bonne Juomat Oy