Helppokäyttöisyys ja informaatioarkkitehtuuri

Helppokäyttöisyys ja informaatioarkkitehtuuri

 

Käytön helppous ratkaisee digimarkkinoinnin onnistumisen

Kun puhutaan helppokäyttöisyydestä, on syytä aloittaa siitä, mitä on tärkeintä sanoa. Onko kärki oikea? Tavoitetaanko kohderyhmät parhaalla mahdollisella viestillä?

Sen  jälkeen kyse on ammattitaidosta esitystavoissa, helppokäyttöisyydestä, löydettävyydestä ja saavutettavuudesta, onnistumisen arvioinnista ja käytettävyyden parantamisesta edelleen.

PYYDÄ EHDOTUSTA, VASTAAMME NOPEASTI

Sisällön terävöitysKohderyhmämme osallistaminen suunnitteluunVisuaalinen käyttöliittymä, valokuvatInformaatioarkkitehtuuri, esim. navigaatioVideotuotantoKäytettävyystestausHelppokäyttöisyyden kehittäminen dataseurannan avulla

posti(a)tulostie.fi

+358 50 512 2009

Siivikkala (Tampere)